TENK NYTT STEM GRØNT


LIVSKVALITET

Vårt stadige økende materielle forbruk har nådd et metningspunkt både når det gjelder de rammene naturen setter og den velferdsfølelsen den er i stand til å gi oss. Derfor vil De Grønne sette nye mål for samfunnsutviklingen.

Vi vil prioritere livskvalitet og bærekraft foran materiell velstand. Vi vil gjøre det lettere å velge kortere arbeidstid fremfor økt lønn.

MDG er partiet for deg som mener dagens utfordringer krever en dypere kursendring enn det vi kan få til med teknologi og vitenskap alene. Med De Grønne på Stortinget kan du være med på å ta farvel med «bruk og kast»-samfunnet.


HANDLEKRAFT

Vi vil prate mindre og handle mer. I neste stortingsperiode vil MDG ha varig vern mot oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen, Senja og andre spesielt sårbare områder på norsk sokkel. Vi vil stanse åpning av alle nye olje og gassfelt, og starte den nødvendige omleggingen til fornybarsamfunnet, der satsing på tog – også til Tromsø – inngår som en del av bildet.

Vi vil sikre renere og tryggere mat, og en dyrevelferd vi kan være stolte av. Vi vil bedre forbrukernes reelle påvirkningskraft og etablere kretsløpsbasert industri. Vårt mål er å skape rom for de arbeidsplassene vi skal leve av etter oljealderen og som skal finansiere fremtidens velferd.


LANGSIKTIGHET OG SOLIDARITET

I en politisk virkelighet som blir stadig mer preget av et kortsiktig perspektiv vil De Grønne løfte blikket lenger enn til neste valg.

Vi innser at økologien må sette rammene for økonomien – ikke omvendt. Derfor vil vi også jobbe for en jevnere fordeling av jordas ressurser, for en mer rettferdig global handel, for bedre beredskap for klimaflyktninger og for en sterkere beskyttelse av de svakeste gruppene i vårt eget samfunn.


HVORFOR DE GRØNNE

Vil du være med på å skape historie? En stemme på De Grønne er en stemme på verdens raskest voksende politiske bevegelse. Det er en stemme for en fremtidsrettet politikk, som søker svar på vår tids største utfordringer, en politikk som løfter Norge ut av oljealderen og slik skaper trygghet, velferd og frihet for våre barn og barnebarn. Meningsmålingene viser at vi nå står på terskelen til et gjennombrudd. Din stemme kan gi en ny stemme på Stortinget.

Les mer om vår politikk

Last ned partiprogram