Program Troms

Miljøpartiet De Grønne er blokkuavhengig. Vi mener klima og miljø har førsteprioritet, en bærekraftig omstilling av samfunnet, er det vi må jobbe for. Målet for Miljøpartiet De Grønne er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal bygge på sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. For å få til livskraftige lokalsamfunn, er det viktig at vi tar i bruk lokale ressurser.

Vi har som mål å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipp; solidaritet med andre mennesker, solidaritet med framtidige generasjoner og solidaritet med dyr og natur. Grønn ideologi handler om samfunn uten vold, fornuftig forbruk, individuell frihet, grønn innovasjon og kulturell forankring. Det grønne mennesket er åpent og inkluderende. Vi spiller på lag med næringsliv og teknologi, og vi bygger samfunn hvor sunnhet står i fokus. Derfor arbeider vi sammen med alle sektorer i en omlegging til miljøvennlige produksjonsmetoder.

Her finner du hele fylkesprogrammet.