Nyheter

Fylkesråd Sollied nekter å gjennomføre Fylkestingets vedtak om samisk språk i Sør-Troms

Etter femten måneder har Fylkesråd Roar Sollied fortsatt ikke gjort noe med en utredning om rekruttering til samisk i videregående skole, som et enstemmig fylkestin...

De Grønne vil regulere oppdrettsindustrien strengere

Landsstyret i Miljøpartiet De Grønne vedtok søndag 3.juni en resolusjon om å skjerpe vilkårene for å få drive fiskeoppdrett betraktelig.

...

Uttalelse mot overgrep og trakassering

Desembertinget til Troms fylkeskommune gikk enstemmig inn for De Grønnes uttalelse mot seksuell trakassering og overgrep.

...

Vil kreve avgiftsfritak for lukkede anlegg

Om Miljøpartiet De Grønne kommer i vippeposisjon vil de kreve at oppdrettere som har lukkede anlegg skal slippe å betale produksjonsavgift til kommunen laksen er pr...

Mannskapet på Orion P3 på Andøya flystasjon.

Forsvaret vil ha mer penger. Hørt det før?

Vi bruker stadig mer på forsvaret, men forsvarsevnen svekkes ifølge forsvarssjefen. Stadig eksempler på feilinvesteringer og mangel på kostnadskontroll i forsvaret...

DNT: De Grønne best på frilutsliv

Miljøpartiet De Grønne går inn for å begrense motorferdsel og kommer best ut i DNTs kåring av partienes friluftslivspolitikk. FrP kommer dårligst ut, med ternin...

Gratulerer med den internasjonale dagen for urfolk!

Siden 1994 har 9. august vært FNs internasjonale dag for urfolk. I år markeres at det er 10 år siden FNs erklæring for urfolks rettigheter ble vedtatt, etter mer e...

– Ulovleg vedtak

– Miljøpartiet Dei Grøne er fortsatt av den oppfatning at vedtaket om å ikkje gje innbyggarinitiativet mot oppdrettsaktivitet i Ullsfjorden medhald, e...

Fylkeslaget har tilsatt sekretær

Mattis Ulvang (26) er fra 1.mars tilsatt som fylkessekretær i 50% stilling i Troms MDG.

...

Vil gi kommunene adgang til å innføre arealavgift til havs

I dag lanserte programkomiteen sitt endelige forslag til partiprogram for neste stortingsperiode. Blant annet vil man gi kommunene økte inntekter ved å tillate «ei...

De Grønne støtter innbyggerinitiativet mot oppdrett i Ullsfjord

Fylkestinget behandler denne uken en sak med bakgrunn i et innbyggerinitiativ mot oppdrett i Ullsfjorden. Miljøpartiet De Grønne har sett på grunnlaget for kravet o...

Høringssvar til nytt arbeidsprogram

Rundt 25 medlemmer i fylkeslaget i Troms var samlet i Tromsø i oktober for å utforme et høringssvar på det nye arbeidsprogrammet til Miljøpartiet De Grønne.

...

Mikal Nerberg topper stortingslista i Troms

Nominasjonskomiteen til Miljøpartiet De Grønne i Troms har innstilt Mikal Nerberg (37) fra Lyngen som 1. kandidat til stortingsvalget neste høst.

Miljøpartiet De Grønne

Årsmøte lørdag 6.februar

Det blir årsmøte i  Miljøpartiet De Grønne Troms lørdag 6.februar klokka 1200-1430 i Fagforbundet sine lokaler i 3.etasje på Stortorget i Tromsø (adresse: Sto...

Skryt til kollektivsatsing i klimastrategi

På fylkestinget i Troms i desember ble klimastrategien for Troms 2015-2025 behandlet. Miljøpartiet De Grønne ga fylkesrådet skryt for en offensiv kollektiv...

To grønne på fylkestinget

Opptellingen av stemmene i fylkestingsvalget er nå ferdig. Miljøpartiet De Grønne har fått 2753 stemmer, 4,1% oppslutning og to representanter på fylkestinget.

Miljøpartiet De Grønne

De grønne vil sikre sykestuer

Tirsdag 16.juni skal Stortinget avgjøre fremtiden til sykestuene i Nord- Troms. Miljøpartiet De Grønne i i Troms ønsker at driften av sykestuene skal fortsette, ...

Sterke målingar i Nordreisa og Lyngen

Vel to månader etter at det blei stifta lokallag og levert liste i Lyngen og Nordreisa, er Miljøpartiet Dei Grøne inne i kommunestyret i begge kommunane i ei meinin...