Fotocredit: Mikal Nerberg

Uttalelse mot overgrep og trakassering

Desembertinget til Troms fylkeskommune gikk enstemmig inn for De Grønnes uttalelse mot seksuell trakassering og overgrep.

desember 15, 2017

Uttalelsen ble fremmet av fylkestingsrepresentanten Askild Gjerstad fra Miljøpartiet De Grønne og kan leses i sin helhet her:

«Nei til seksuell trakassering og overgrep

De siste ukene har overgrep og seksuell trakassering vært i fokus. Gjennom sosiale medie-kampanjen «#metoo» har tusenvis av kvinner delt sine historier, og tydelig vist oss at omfanget er stort også i Norge.

Uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering og overgrep forekommer på alle områder i samfunnet. Ofte i situasjoner der den som utsettes for dette er ekstra sårbar fordi overgriper står i et maktforhold til vedkommende. Politikken er ikke noe unntak. I en spørreundersøkelse gjort av NRK blant kvinnelige stortingspolitikere, sier over halvparten at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. I Norge som helhet har 25 prosent av den kvinnelige befolkingen opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Nesten en tredel av de som opplever overgrep forteller det aldri til noen. Dette er ikke akseptabelt. Vi ønsker at Fylkeskommunen skal være en trygg arena både i arbeid, skole og som demokratisk institusjon. Dette handler om å vise integritet for det vi tror på, tørre å konfrontere det ubehagelige, og stå opp for dem som blir utsatt. Ledere og tillitsvalgte har et særskilt ansvar.

Fylkestinget vil jobbe for å forebygge seksuell trakassering og overgrep, både blant ansatte og brukere av fylkeskommunale tjenester, særlig i skolene. Vårt mål er at ingen skal utsettes for grenseoverskridende seksuelle handlinger eller annen type integritetskrenkende adferd.
Samtykke fra den annen part fritar ikke den enkelte for ansvar. Det påligger alle ledere og tillitsvalgte et spesielt ansvar for å forebygge, være på vakt mot denne problematikken og ta eventuelle saker på høyeste alvor.

Askild Gjerstad, MDG»