Troms MDG Årsmøte 2010

Tid: Lørdag 13. februar 2010 kl 15.00
Sted: Storgata 103, Tromsø (Grønn Hverdags lokaler)

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Virksomhetsplan
6. Budsjett
7. Eventuelle uttalelser
8. Valg

Nasjonal talsperson i MDG, Hanna E. Marcussen, vil være tilstede på årsmøtet.

Det ble ikke valgt noen valgkomite på forrige årsmøte og vi ber alle tenke på kandidater til styreverv (seg selv inkludert).

Styret per i dag er talsperson Tor Mikalsen, sekretær Brynmor Evans og kasserer Gunter Scholz . Alle er på valg og vi ser gjerne at vi får et styre på 5 personer.

Medlemmer utenfor Tromsø får dekket reiseutgifter ut fra billigste reise med offentlig Transport.

For nye medlemmer og andre interesserte vil det kl. 13.00 også være et generelt infomøte om Miljøpartiet De Grønne. Mer info om dette kommer senere.

Hilsen Tor Mikalsen
talsperson