Tor Mikalsen

 Talsperson

Tor (f. 1968) er fra Kåfjord i Nord-Troms. Han er utdannet arkeolog og driver eget foretak innen kultur, miljø og permakultur. Tidligere landsstyremedlem i MDG og for tiden landsstyremedlem i Framtiden i Våre Hender. Engasjert i fiskeripolitikk, samepolitikk, energibruk og økonomi, samt bærekraftig livsstil i praksis.
E-post: tor.mikalsen@mdg.no
Tlf: 99 32 67 44