Svein Anders Noer Lie

3. kandidat til fylkestingsvalget.
Svein Anders (f. 1969) er fra Kaldfjord i Tromsø kommune. Han hardoktorgrad filosofi med miljøfilosofi og teknologifilosofi som spesialfelt. Han har jobbet med miljøsspørsmål i Natur og Ungdom, Naturvernforbundet, Miljøgruppa ved universitetet i Tromsø, Foreningen for økologisk husbygging i Nord-Norge mm.. Engasjert i spørsmål knytta til moderne teknologier, søppelhåndtering, jordbruk og fiskeripolitikk, økonomisk vekst, og realistiske systemendringer mm.
E-post: svein.a.lie(a)uit.no
Tlf: 46 54 40 75