Stem for etterslekten, Martin Henriksen

På Verdens Miljødag 5. juni skal Stortinget behandle to forslag fra Rasmus Hansson, Miljøpartiet De Grønne. Forslagene er å trekke Statoil ut av tjæresand i Canada og å avlyse ny letevirksomhet etter mer olje og gass.

Oljeboring i Arktis medfører høyere risiko for miljø og dyreliv fordi avstandene er så enorme og miljøet allerede er under økt belastning grunnet klimaendringer. Tjæresandutvinning i Canada er verdens mest skitne oljeutvinning, og den er i tillegg ikke økonomisk lønnsom. Vi har allerede funnet mer olje og gass enn vi kan utvinne hvis vi vil stanse klimaendringene. Derfor er det et økonomisk risikoprosjekt å bruke hundrevis av milliarder på å lete etter mer.

Erna Solberg løftet klimasaken på Høyres landsmøte nylig, og Jonas Gahr Støre har som påtroppende leder i Arbeiderpartiet lovet å gjøre det samme. Dette er nødvendig. Klimaendringene rammer verdens land allerede med stadig økende ekstremvær. Flommen på Balkan er et nylig, alvorlig eksempel. Også i Norge ser vi alvorlige hendelser med flom og ras som har sammenheng med endringene i klimaet.

Troms Miljøpartiet De Grønne er glade for at SV støtter forslagene. Men hva med Arbeiderpartiet og Martin Henriksen?

I motsetning til hva man kanskje har inntrykk av, så er klima i dag overhodet ikke noe som vurderes i forbindelse med ytterligere norsk oljevirksomhet. Med våre forslag ønsker vi å tvinge klimabetraktninger inn som en del av norsk oljeforvaltning.

Vi vil oppfordre Martin Henriksen til å stemme for Rasmus Hanssons forslag – og dermed være med og gi barn og unge, og de ennå ikke fødte, en stemme og et håndslag. Forslagene er i tråd med Aps nye klimaretorikk og solidaritet med de fattige, som ofte rammest hardest av klimaendringene, samt fremtidens generasjoner. Dette bør være en samvittighetssak, mer enn en partisak.

De Grønnes forslag vil bidra til at Statoil, hvor det norske folk eier 67 % av aksjene, kan delta aktivt i det grønne skiftet. Statoil kan velge å bli et ledende energiselskap for fremtiden ved å trappe ned oljeutvinningen og være med på å utvikle nye, fornybare energiløsninger. Dette vil være lønnsomt, både for menneskene, klimaet, miljøet og for Statoil og Norges økonomi.

Leserinnlegg i Nordlys og Harstad Tidende på verdens miljødag 5.juni