– Søndagsåpent er en trussel mot lokalbutikkene

lena Harstad

I dag starter Landsmøtet i Miljøpartiet De Grønne i Stavanger, og fra Troms reiser seks delegater til landsmøte. En av delegatene fra Troms er førstekandidat til kommunestyret i Harstad Lena Albrigtsen, og hun blir presentert over en side i dagens avis.

Albrigtsen reiser på sitt første landsmøte i MDG, og hun sier blant annet til avisen at hun er spesielt glad for at partiet har et så klart standpunkt mot søndagsåpne butikker.

– MDG ønsker ikke et samfunn som skrur opp tempoet enda mer når det kommer til økt omsetning og økt forbruk. Et samfunn åpent for rekreasjon og økt livskvalitet er vanskeligere å oppnå når arbeidspresset øker.

Albrigtsen mener det er spesielt viktig at de ikke blir søndagsåpne butikker i Harstad.

– Søndagsåpne butikker i Harstad vil føre til et press på mindre butikker i nabokommunene til også å holde søndagsåpent. Det kan føre til større utgifter for små butikker og i verste fall nedlegging av lokalbutikker i nabokommunene våre, sier Albrigtsen til Harstad Tidende.