Fotocredit:

Skryt til kollektivsatsing i klimastrategi

På fylkestinget i Troms i desember ble klimastrategien for Troms 2015-2025 behandlet. Miljøpartiet De Grønne ga fylkesrådet skryt for en offensiv kollektivsatsing i byene.

desember 23, 2015

– Det er mange gode tiltak i klimastrategien, og MDG har spesielt fornøyd med den offensive satsingen på kollektivtilbudet i byene i Troms i årene fremover. Dessuten har vi store forhåpninger til ladestrategien for el-bil som skal kommer i 2016, sa fylkestingsrepresentant Askild Gjerstad fra talerstolen.

De Grønne fikk gjennomslag for en mer håndfast satsing på miljøsertifisering av fylkeskommunen sine bygg i årene fremover. Gjerstad mente også at strategien kunne ha favnet bredere.

– Når vi vet at landbruket står for en så stor del av utslippene i fylket, er det klart at planen også burde hatt noen tiltak knyttet til landbruket, sa Gjerstad.

Budsjettet for fylkeskommunen i 2016 ble også behandlet i fylkestinget. Gjerstad mente at fylkesrådet hadde lagt opp til et uansvarlig budsjett.

– Vi vet at fylkeskommunen får lavere inntekter og høyere utgifter i årene fremover. Fra 2019 har vil den økonomiske situasjonen være så kritisk at vi ikke en gang vet om vi kan legge noen ny asfalt på fylkesveiene eller drive et anstendig kollektivtilbud i byene i fylket. Derfor er det uansvarlig at fylkesrådet legger opp til at vi de neste årene skal bruke en stor del av budsjettet på Langsundforbindelsen.

De Grønne støttet også et forslag fra FRP om å redusere lønnskostnadene til fylkespolitikerne ved å redusere lønnen til alle politikerne og å redusere antall fylkesråder. Flertallet i fylkestinget ønsket likevel å fortsette med de samme lønnskostnadene som før.

– Når vi vet hvilke økonomiske utfordringer Troms fylkeskommune står overfor i årene fremover, er det selvsagt for oss i De Grønne at fylkespolitikerne bør gå foran med et godt eksempel og gå inn for en reduksjon i de høye lønningene vi har, sa Askild Gjerstad i debatten om fylkespolitikernes lønninger.