Optimisme på årsmøte

MDG_logo_RGB_largeLørdag 1.februar hadde Miljøpartiet De Grønne i Troms årsmøte i Tromsø. Året 2013 innebar et gjennombrudd for partiet nasjonalt da de for første gang kom inn på Stortinget. I Troms nesten 10-doblet De Grønne sin oppslutning sammenlignet med forrige stortingsvalg, og fikk 2,5% av stemmene. Også medlemstallet i fylkeslaget føk i været og ble fordoblet i løpet av året.

Den store målsetningen i tiden frem mot kommmune- og fylkestingsvalget i 2015 blir å starte lokallag i Troms. Per i dag er det tre lokallag i fylket: Ett i Tromsø, ett i Harstad og ett i Kåfjord.

– Veksten De Grønne har hatt både i fylket og nasjonalt har vært formidabel det siste året. Den neste utfordringen blir å fortsette denne veksten. I De grønne liker vi å være ambisiøse. Derfor bør målsetningen i Troms være å stille minst ti lister i Troms ved kommunevalget om halvtannnet år, sa nasjonal talsperson Hanna Marcussen i sin innledning på møtet.

Det siste året har Brynmor Evans vært leder i fylkeslaget i Troms. Evans blir nå vanlig styremedlem, og 1.kandidat til stortingsvalget i høst Askild Gjerstad er valgt som ny leder. Det nye styret har medlemmer fra Harstad i sør til Kåfjord i nord, og disse er valgt inn i styret: Askild Gjerstad (leder – Tromsø), Tor Mikalsen (kasserer – Kåfjord), Barbara Vögele (sekretær – Tromsø), Aurora Nilsen Bårdsen (Harstad), Else Victoria Ecolykke (Harstad), Brynmor Evans (Tromsø) og Lise Mari Lorentzen (Grønn Undom). Varamedlemmer til styret er: Sigrid Lind og Svein Anders Noer Lie (begge Tromsø).

Nyvalgt leder Askild Gjerstad mener det er stort behov for et synlig grønt parti i Troms.
–  Debatten om videregående skoler fra i høst viser at det er sterke interesser i fylket for å legge ned opplæringstilbud i primærnæringer i fylket. Ved neste korsvei kan vi fort stå uten landbruksutdanning i Troms, og fiskeriutdanningene i fylket kan bli sterkt redusert. MDG mener at landbruks- og fiskeriutdanningene er en grunnstamme i den fremtidige næringsutviklingen i fylket, det vil derfor være hodeløst å legge ned eller redusere dette tilbudet.