Ola Borten Moe – de fattiges redningsmann?

Så har vi vært vitne til det igjen. Olje- og energiministeren står på dagsrevyen (09. jan) og sier at Norge skal fortsette å lete etter og utvinne olje fordi det hjelper de fattige. Jeg blir provosert og skamfull. Ministeren er uanstendig nok til bruke de fattige for å legitimere at verdens rikeste land skal bli enda rikere på å utvinne fossil olje. Vi vet at forbrenning av olje bidrar til klimaendringer som rammer nettopp de fattigste hardest. Likevel gjentar Borten Moe stadig sitt «hjelpe fattige»-mantra.

Ministeren sier at de fattige trenger mer energi for å komme seg ut av fattigdom. Han hadde kanskje hatt et lite poeng dersom deler av vår oljeproduksjon hadde gått til fattige land. I følge oversikter hos Statistisk sentralbyrå kom 99.98 % av norsk olje- og gassinntekt fra rike vestlige land de siste to år. Puslete 0,02 % sto India for. Borten Moes retorikk om «hjelp til de fattige» har altså muligens 0,02 % substans.

Men uansett hvem som kjøper oljen må olje-og energiministeren og alle andre forholde seg til den ubehagelige sannheten. Dersom vi skal klare å holde oss under 2 graders global oppvarming må mye av av de allerede kjente oljereservene bli liggende. Hvem skal bremse utvinningen? Hvem skal stoppe letingen? Hvordan kan vi forvente at andre land skal ta til vett når verdens rikeste land, med flust av vannkraft etc., ikke viser noen tegn til å ville bremse opp? Og bare så det er sagt – to grader global oppvarming er mye. Og det betyr betydelig høyere temperaturstigning og mer problemer i nordområdene også.

Løsningen vi bør tilby fattige land, som ønsker energi, er derfor ikke import av skitten olje til dieselaggregater. Vi bør bidra til at de i størst mulig grad blir selvforsynt med ren fornybar energi. De fleste fattige land ligger godt til for å ta i bruk solenergi og annen småkraft. Regjeringen har bevilget 64 millioner kroner over tre år til å støtte opp om dette. Det er bra. Dessverre rekker ikke 64 millioner fordelt på hele verden så langt. Tenk om man hadde brukt 93 milliarder kroner på dette.

93 milliarder er summen vi bruker kun på å lete etter olje og gass bare i norske farvann over en treårsperiode. 93 milliarder hadde virkelig monnet for å gi elektrisitet til de 1,4 milliarder mennesker som er uten strøm. Det ville også vært et kjempeløft for klimaet. I stedet for destruktiv oljeleting vil Miljøpartiet De Grønne ha skikkelig satsing på fornybar energi. Det ville vært til hjelp for de fattige og for oss alle.

Av Tor Mikalsen
Talsperson
MDG Troms

Trykket bl.a. i Nordlys, Adresseavisen og Ságat 12.-13. januar