Nordlys 15.08: Se hvilket parti som er mest populær i nord

MDG litenI skyggen av de store rivalene på høyre og venstre fløy dukker det opp en utfordrer som ser ut til å vokse seg stadig sterkere i partifloraen. Miljøpartiet De Grønne har på enkelte nasjonale målinger allerede vært inne på Stortinget, og nå viser også dagens måling i Nordlys at partiet spirer og gror i nord.

Miljøpartiet øker sin oppslutning i alle de nordnorske fylkene, og oppnår 3,6 prosent blant velgerne i både Nordland og Troms. På denne målingen er partiet større enn Rødt i alle de tre nordnorske fylkene.

Raskt skifte

– Jeg er overrasket. Bare for noen måneder siden virket det som om valget bare handlet om hvem som klarte å bygge flest veier. Det har skiftet raskt.

Det mener Jens Petter Grini Pedersen (20). Tromsø-studenten, som opprinnelig kommer fra Lørenskog i Akershus, meldte seg inn i Miljøpartiet etter lokalvalget for to år siden. Nå ser han at stadig flere unge støtter partiet. I Nordland oppgir hele 9,5 prosent av de spurte i aldersgruppa 18-29 år at de ville stemt på Miljøpartiet om det var stortingsvalg i morgen.

– Jeg tror folk vil ha noe nytt – et friskt pust – og et parti som ser at samfunnet handler om mer enn å velge mellom private og offentlige løsninger, mener Pedersen.

Han sier det ikke var en bestemt enkeltsak som gjorde at han valgte Miljøpartiet De Grønne.

– De har en helhetlig politikk som handler om at livskvalitet må gå foran økonomisk vekst, og at man ikke må ha stadig mer forbruk.

Truer SV og Venstre

Miljøpartiets vekst skremmer særlig SV og Venstre. Bakgrunnstallene fra dagens måling viser at MDG tar mange av sine velgere nettopp fra disse to partiene. Men også Rødt, og delvis Sp taper til MDG. Vi ser også at partiet gjør det godt blant dem som oppgir at de ikke stemte ved lokalvalget i 2011.

Frykten for velgerflukt har tidligere i valgkampen fått Venstre og SV til å advare velgerne mot å stemme på nettopp MDG.

I tillegg til å miste egne mandatsjanser, frykter de også at «miljøstemmene» skal bli så spredt at verken MDG, Venstre eller SV kommer inn på Tinget.

– Det er rart at partier angriper et annet parti på nettopp det som skal være kjernesaken, sier Pedersen.

Han tror MDG tar en god del stemmer fra Ap, og at muligheten er stor for å komme inn på Stortinget med flere representanter.

– Vi satser på å nå sperregrensa, da kan vi få 6-7 representanter.

Fra prat til handling

Førstekandidaten på stortingslista til MDG i Troms er nok ganske ukjent for de aller fleste. Han heter Askild Gjerstad, er 37 år og jobber som miljøterapeut (!) i Tromsø kommune.

Gjerstad har vært medlem av MDG i 16 år og synes fremgangen som partiet nå har på både lokale og nasjonale målinger er fantastisk. For første gang i sin 25 år lange eksistens ser det nå ut til at MDG kanskje kan spille en reell rolle i norsk politikk.

– Jeg tror mange er opptatt av miljø og klima, og nå er gått lei av at de tradisjonelle politikerne bare snakker om problemene, Nå vil folk ha handling, sier Gjerstad til Nordlys.

Grønn bølge

Gjerstad og MDGs ene kommunestyrerepresentant i Tromsø, Brynmor Evans, forteller at de nærmest har hatt en eksplosjon i medlemsveksten denne sommeren.

– Hvorfor tror dere dette kommer plutselig nå og hvorfor opplever ikke andre partier som profilerer seg på miljø økt oppslutning?

– Mange miljøaktivister har tidligere stemt på ulike partier, på Venstre, SV osv. Nå har mange innsett at skal miljø og klima virkelig komme på dagsorden må vi gå inn i partipolitikken og helst forene kreftene i ett parti. Det er den erkjennelsen som mange miljøbevisste nå er kommet til, sier Gjerstad.

Han og Evans er ikke i tvil om at det er ungdommen som gir MDG et kraftig puff fremover nå, selv om de har medlemmer i alle aldre.

– Vi er det fjerde største partiet på Facebook, opplyser de.

Nå drømmer de om at den grønne bølgen vil bryte sperregrensen og sende flere tøffe miljøpolitikere inn på Stortinget.

Se artikkelen med meninsmålingen i Nordlys