Vi trenger et samfunn i økologisk balanse

Njål Kvendseth i Miljøpartiet De Grønne vil hindre at Nord-Norge ender opp som en fisketom olje- og kraftkoloni