Nei til Atomkraft!

Atomståling respekterer som alle vet ingen landegrenser. Det kan oppstå alvorlige ulykker på grunn av tekniske feil og menneskelig svikt i alle atomkraftverk. Dette vil medføre utslipp av store mengder radioaktivt avfall som er en stor helserisiko langt utover landegrensene. Vi har fortsatt spor etter Tsjernobyl i den norske naturen, og den ulykken skjedde 23 år siden! Simo er mye nærmere oss enn Tsjernobyl.

Behandling av atomavfall er vanskelig, og innebærer en risiko for ikke bare oss, men også for fremtidige generasjoner.Vi kjenner fortsatt ikke til en 100 % sikker metode for å deponere radioaktivt avfall. Ingen ønsker en slik arv.

Uranreservene tar snart slutt, og dermed blir atomkraft et blindspor. På samme måte som olje- og gassreservene, vil også uranet være brukt opp i løpet av noen få år. Dermed er ikke atomkraft en løsning for klimakrisen som kun kan løses ved hjelp av fornybar energi og energisparing.

Atomkraft er en trussel mot alt levende, mener Miljøpartiet De Grønne som støtter foreningen mot atomkraft i Karsikkoniemi (Karsikon Puolesta r.y.) og De Grønne (Vihreät) i Finland i deres kamp mot byggeplaner.Sivil bruk av atomteknologi fremmer spredning av atomvåpen, man tar i bruk teknologi og kunnskap som kreves for å bygge atombomber.

Den 6. august minnes ofrene for Hiroshima-bombingen.

Njål Kvendseth

MDG Troms

Seija Nissinen Klaveness

MDG Nordland