Miljøpartiet er ikke fienden

20140828_100214_Hjalmar Johansens gate IIII

I Nordlys 23.8 bruker fylkestingspolitikeren Edvin Eriksen fra SV energien sin på å angripe

Miljøpartiet De Grønne. Siden stortinget trenger flere miljøpartier, ikke færre, vil kun de

partiene som ikke er interessert i miljø og klima tjene på en slik krangel som SV inviterer til.

MDG mener vi må samarbeide, også med SV, om vi vil forandre politikken til fossilpartiene

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet.

 

Ifølge pollofpolls.no kommer De Grønnes velgere fra hele fjøla, men det største antallet

kommer fra AP og hjemmesitterne, ikke SV. Eriksen skriver at velgerne som stemmer på

Miljøpartiet De Grønne, vil komme til SV. Vi håper heller at partiene som er bremseklosser

for en god miljøpolitikk blir mindre, og at miljøpartiene blir større.

Eriksen kommer med en del anklager mot MDG som fortjener skikkelige svar.

 

Først stiller Eriksen spørsmål ved MDG sitt internasjonale engasjement, spesielt i Midtøsten

og Ukraina. Anklagen er at MDG ikke har noen utenrikspolitikk. Dette skjer samme dag som MDG i

Hordaland arrangerer en markering mot de forferdelige overgrepene IS begår i Irak. Alle partiene og flere

religiøse grupper og organisasjoner har sluttet seg til dette initiativet fra MDG. MDG rykket også ut med

støtte til Kurdistan i Dagbladet 15. august, og holdt appell til støtte for Yezidiene utenfor Stortinget

18. august. På Stortinget har MDG-representanten Rasmus Hansson engasjert seg for å stoppe norsk

våpeneksport til autoritære regimer, og fremmet forslag om at regjeringen må redegjøre for

hvilke land som ikke skal få kjøpe våpen av Norge. MDG bestemmer likevel ikke hva avisene

skal skrive om. Vår fordømmelse av Israels bombing av Gaza og Russlands krenkelse av

internasjonal rett på Krim, er eksempler på saker mediene ikke skrev om.

 

Den andre anklagen fra Eriksen handlet om at Hansson kun har vært tilstede i 55 % av

voteringene i Stortinget, og han mener at vi støtter høyrepolitikk ved å ikke delta mer.

Vi skulle ønske at MDG kunne stemt i alle sakene, men det å være det minste partiet på

Stortinget setter oss i en uunngåelig skvis. De andre partiene har en bytteordning som fører

til at Stortinget aldri er fulltallig. Dette fører blant annet til at SV avtaler med Frp hvor mange

representanter som skal stå over avstemminger på Stortinget. MDG er ett blokkuavhengig

parti og kan ikke inngå slike byttehandler med andre partier. Når alle sakene dessuten er

avgjort i komiteene før saken havner i stortingssalen, velger vi ofte å prioritere arbeid med

saker vi fremdeles kan påvirke. Den som lurer på hva vi mener om for eksempel privatskoler

eller privatisering av helsevesenet, kan slå opp i partiprogrammet. Eriksen og andre vil

oppdage at vi står langt fra Høyre og Frp sin privatiseringsiver i norsk politikk.

 

Som en naturlig konsekvens av vår grønne ideologi, har vi et omfattende partiprogram.

MDG brenner for en rettferdig verden, hvor mennesker og dyr kan leve gode liv. Derfor er

det ikke tilfeldig hva vi mener. Vi har slått fast, gang på gang, at vi aldri vil støtte en regjering

med Fremskrittspartiet. Vi vil heller ikke gi bort innflytelsen vår ved å forhåndsstemme på

Arbeiderpartiet eller Høyre.

 

Det er en kjensgjerning at SV de siste årene har vært i tilbakegang, mens Miljøpartiet

De Grønne har hatt en eventyrlig vekst i den samme perioden, gjennom å hente velgere

fra ulike partier og hjemmesittere. Et nærliggende spørsmål for SV å stille seg i lys av

denne utviklingen, er hvorfor MDG vinner stadig nye velgere fra ulike politiske partier og

miljøer, mens SV mister flere og flere velgere? Vi tror at en viktig del av svaret er at SV ikke

klarer å se at dagens utfordringer ikke kan løses med gårsdagens ideologi. SV satt åtte år i

regjering, men var ikke systemkritiske nok til å gå lengre enn å kurere noen av symptomene

på miljøutfordringene: Det er svært store motsetninger mellom å løse klimakrisen med

karbonfangst opp mot å avslutte oljealderen. Velgerne fra mange partier ser at MDG står for

en ny politisk linje i Norge. Derfor har vi også vært i stand til å endre den politiske debatten.

 

Spørsmål om tilgang til og fordeling av naturressurser er svært viktige i dag, og de vil bli enda

viktigere i årene fremover. MDG er partiet som tør si at vi vil redusere forbruket. Vi vil ha ned

veksten i Norge, for å stagge rovdriften på verdens naturressurser, lokalt og globalt. MDGs

mål er å etablere en grønn blokk på Stortinget, slik at vi kan få bygd fornybarsamfunnet. Også

SV er invitert til å være en drivkraft bak en slik grønn blokk i norsk politikk.

 

Askild Gjerstad, leder i MDG Troms

Brynmor Evans, bystyrerepresentant for MDG i Tromsø