Fotocredit:

Mikal Nerberg topper stortingslista i Troms

Nominasjonskomiteen til Miljøpartiet De Grønne i Troms har innstilt Mikal Nerberg (37) fra Lyngen som 1. kandidat til stortingsvalget neste høst.

november 16, 2016

Nerberg er internasjonalt sertifisert Tindevegleder og jobber til daglig i fjellet i Lyngenregionen. Han er kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne Lyngen og leder for Klima- og miljøutvalget i kommunen.

– Jeg er opptatt av primærnæringene, ressursforvaltning, natur og næringsutvikling. Vår viktigste jobb er å ta vare på fjordene, matjorda og økosystemene i nord i solidaritet med fremtidige generasjoner, sier Nerberg.

 

Må bli foregangsland

Som andrekandidat foreslår nominasjonskomiteen Aurora Meland Winger (25) fra Tromsø. Aurora har lenge vært engasjert i grønn politikk fordi hun mener vi må ta vår tids største utfordring på alvor.

– Det viktigste politiske målet er at vi skal bli så store og innflytelsesrike at vi sammen drar hele Stortinget i en grønnere retning. Norge må bli et foregangsland som tar klimaansvar både nasjonalt og internasjonalt, sier Winger.

Terje Traavik (73) er innstilt som nr. 3. Han har langt forskningsbakgrunn fra Universitetet i Tromsø,  og har siden valget i 2015 vært kommunestyrerepresentant for MDG i Tromsø.

– Mitt politiske motto er at ”alt henger sammen med alt”. Jernbaneutbygging i Nord-Norge er et eksempel. Jernbane vil ha positive virkninger for klima/miljø, næringsliv og kultursamarbeid, samt desentralisert bosetting og jobbtilbud, sier Traavik.

 

Grønn næringsutvikling sentralt

På fjerdeplass i innstillingen til stortingsliste står Ingebjørg Hjalmarsen fra Balsfjord. Ingebjørg har vært opptatt av politikk fra barrnsben av, de siste årene har hun også engasjert seg i De Grønne.

– Fremtida må bygges med både hender og hode. Skolene er en arena hvor våre barn må få bekreftelse på at de kan sprenge grenser via håndverk, skolehager, fysisk fostring og samhandling. Det gjør de ikke med testing alene, sier Hjalmarsen.

Jørgen Abel Paulsen fra Harstad står på femteplass på lista. Han er talsperson i Grønn Ungdom Troms, landsstyremedlem i Grønn Ungdom og styremedlem i MDG Troms.

– Grønn næringsutvikling er sentralt for Troms. Regionen vår har unike muligheter til å være en utviklende og nytenkende del av landet. Norge er helt i starten av det grønne skiftet og Troms kan videreutvikle, og skape, de næringene som skal legge til rette for nye arbeidsplasser og økonomisk stabilitet, sier Paulsen.

 

Nominasjonsmøte i Lyngen

På 6.plass på lista står Aurora Bårdsen Nielsen (30). Aurora har 17 års erfaring som miljøaktivist, og er i dag talsperson for MDG i Harstad. Hun karakteriserer seg selv som en blanding av leder og rebell, og har vært samfunnsengasjert omtrent hele livet. Hun legger til at hun har vokst opp i stiv kuling og tåler en støyt. Aurora elsker å jobbe kreativt og helhetlig for å formidle MDGs politikk, og hun vil jobbe for mer selvforsynte lokalsamfunn

Nominasjonsmøtet til De Grønne er på Magic Mountain Lodge i Lyngen den 10. desember.

 

Hele listeforslaget

 1. Mikal Nerberg, 37 år, Lyngen
 2. Aurora Meland Winger, 25 år, Tromsø
 3. Terje Ingemar Traavik, 73 år, Tromsø
 4. Ingebjørg Hjalmarsen, 41 år, Balsfjord
 5. Jørgen Abel Bjørvik Paulsen 17 år, Harstad
 6. Aurora Bårdsen Nielsen, 30 år, Harstad
 7. Susanne A. Langstrand Andersen, 32 år, Skånland
 8. Mattis Nyheim, 37 år, Nordreisa
 9. Tone Storås, 60 år, Lenvik
 10. Svein Anders Noer Lie, 47 år Tromsø
 11. Linda Aarøen Lien, 52 år, Kåfjord
 12. Askild Gjerstad, 41, år Tromsø

 

Nominasjonskomiteen

Valgkomiteen har bestått Lise Mari Lorentzen, Tor Mikalsen, Barbara Vöegele, Kenneth Solbø Andersen og Lasse Høe.

Valgkomiteen har vurdert plasseringen av toppkandidater etter kriteriene samarbeidsegenskaper, kommunikasjonsevne (folkelig), debattegenskaper, kunnskapsnivå, medierfaring og formidlingsevne. Kandidatene er innstilt som en helhetlig liste, hvor kandidatene har kvaliteter som utfyller hverandre og ivaretar de overnevnte punktene på en bra måte.

Vi har lagt vekt på at listeforslaget skal være representativt for hele fylket, og i tillegg har vi vurdert lista i forhold til kjønn, alder, erfaring og personlige egenskaper.