Medvind for De Grønne i Troms


Årsmøtet til Miljøpartiet De Grønne i Troms kunne se tilbake på et meget bra år. MDG gjorde et godt fylkestingsvalg med nesten en fordobling av stemmetallet, men mangler fortsatt litt for å komme inn på fylkestinget. Medlemstallet hadde god økning i 2011 og MDG har nå har flere aktive enn noen sinne. 

Tor Mikalsen fra Kåfjord ble gjenvalgt som leder. Resten av styret nytt av året. Det er sekretær Svein Anders Noer Lie fra Tromsø, kasserer Brynmor Evans fra Tromsø og styremedlemmer Aurora Bårdsen Nielsen fra Harstad og Ingvill Storås fra Tromsø/Finnsnes.

Brynmor Evans er forøvrig også bystyrerepresentant for MDG i Tromsø, etter at partiet gjorde et meget godt kommunevalg der. Vararepresentanter ble Martin Ingebrigtsen fra Tromsø, Anne Wiik fra Storfjord og Kyrre M. Kalseth fra Målselv/Gratangen.

Nasjonal talskvinne i MDG, Hanna E. Marcussen var gjest på årsmøtet. Besøket hadde sammenheng med at Marcussen hadde hovedinnlegget på infomøtet for nye medlemmer, som ble holdt før årsmøtet.

MDG har hatt en sterk medlemsøkning i hele landet. Det viktigste arbeidet i 2012 blir å styrke organisasjonen og få startet flere lokallag rundt om i fylket. Politisk vil vi bl.a. jobbe for mer økologisk mat, støtte kystfiske på bekostning av oppdrett og for ny fokus i energipolitikken.

Det nye styret. Fra venstre Tor Mikalsen, Svein Anders Noer Lie, Brynmor Evans, Aurora Bårdsen Nielsen og Martin Ingebrigtsen. Ingvill Storås var ikke til stede da bildet ble tatt.