Medlemsmøte 14. desember


Medlemsmøte i Miljøpartiet De Grønne i Troms

Tid:     Fredag 14. desember kl 18.30
Sted:  Skippergata 11, Tromsø (Grønn Hverdags lokaler)

Saker
1. Orienteringssaker
2.  Innspill til arbeidsprogrammet for MDG 2013 – 2017

Møtet vil vare til ca kl 21.00. Som vanlig på møtene blir det bra servering.

Programarbeidet er spesielt viktig denne gangen siden vi nå har en fair sjanse til å komme inn på Stortinget for første gang. Reise til og fra møtet dekkes av fylkeslaget. Gi helst beskjed om at du kommer slik at vi kan beregne innkjøp.