Medlemsmøte MDG Troms

Saker

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Evaluering av stortingsvalget
3. Handlingsplan for arbeidet de neste årene på nasjonalt plan
4. Arbeidet i Troms fremover

Vel møtt!

Tor Mikalsen
talsperson/leder