Lokallag i Harstad!

Den 24. mai ble det etablert et nytt lokallag i Troms, MDG Harstad.  Stiftelsesmøtet ble holdt på Høgskolen i Harstad, hvor partisekretær Mikkel Storm Glomstein holdt foredrag og bystyrerepresentant i Tromsø, Brynmor Evans, var tilstede for å svare på spørsmål. Det ble servert økologisk mat og drikke, fra Coop OBS Sjøkanten.

Styret til MDG Harstad består av intiativtaker og styreleder, Aurora B. Nielsen, sekretær og GU-medlem Oskar Alvereng, kasserer Bjørn Kristian Igeland og styremedlemmene Terje Pettersen, Tove Anita Røsberg og Rune Ytterstad.

Det var veldig god pressedekning på etableringen. Det var en dobbeltside i Harstad Tidene i forkant av møtet påfulgt med en notis på selve dagen og en dobbeltside i Hålogaland Avis i etterkant, begge med delvis forside.

Dagen før selve etableringen av MDG Harstad var stemningen litt spent. Det var vanskelig å si om de man håpet på ville være med på denne grønne bevegelsen. Mange har mistet troen på politikk. Spesielt siden kommunepolitikken i Harstad har vært ganske skakkjørt en stund. På nasjonalt plan er løftebrudd mer regelen enn unntaket, så det er ikke vanskelig å forstå.

Men det var heldigvis ingen grunn til bekymring, for alle som møtte opp på møtet ønsket å være med i styret til MDG Harstad. Responsen i fra folk i byen og i media har vært overveldende, i positiv forstand, og vi gleder oss til å sette i gang.

Vi bor i en by med en stor forkjærlighet til petroliumsindustrien, lite tilfredstillende kollektivtransport, mye forsøpling, skolenedleggelser og stort jordbrukspotensiale. Så med andre ord, har vi overflod med gyldne muligheter til å vise hva partiet står for. Så får vi se etterhvert, hva vårt neste trekk vil bli.

Aurora B. Nielsen, styreleder MDG Harstad.