Lista til fylkestingsvalget

1. Tor Mikalsen, Kåfjord
2. Eirin Annamo, Tromsø
3. Svein Anders Noer Lie, Tromsø
4. Susanne Amalie Andersen, Skånland
5. Simon Skau, Harstad
6. Jartrud Sofie Frafjord, Tromsø
7. Gunter Scholz, Kåfjord
8. Barbara Vögele, Tromsø
9. Linda Aarøen Lien, Storfjord
10. Børge Johannessen, Balsfjord
11. Edel Olsen, Kåfjord
12. Brynmor Evans, Tromsø

På nominasjonsmøtet var det en lengre diskusjon om overordna politisk-ideologiske spørsmål. Spørsmål som ble diskutert var særlig økonomisk vekst, MDG`s ideologiske ståsted i dagens politiske landskap, ideologi rundt vern av natur, by og distriktspolitikk, hva betyr `mangfold`, EU, «positiv politikk», konflikthåndtering/ikke-vold mm.

Etterhvert styrte vi diskusjonen inn mot mer konkrete spørsmål som er relevante for Troms fylke. Her kom vi inn på samferdsel, vern, vindmølleproblematikk, Oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Troms, Lakseoppdrett mm. Det var enighet om å ha klart en valgstrategi/saker til juni måned. Vi vil også satse på å ha en valgkampsamling for alle medlemmer i mai, kanskje også med folk fra Nordland og Finnmark.