Klimahandling nå!

Av Tor Mikalsen

Publisert i Nordlys 25. april – samme dag som regjeringen noe brått la fram sin klimamelding.

Regjeringen har varslet at de vil legge fram klimameldingen i juni, etter flere utsettelser. Meldinga skal inneholde konkrete tiltak og si noe om i hvilke sektorer kuttene i klimagassutslippene skal tas. Ifølge klimaforliket som ble inngått av partiene på Stortinget i 2008 skal Norge kutte 20% av de forventede CO2-utslippene i 2020, det vil si 15-17 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Miljøpartiet De Grønne håper på en offensiv klimamelding, men mener at målsetningen fra klimaforliket er altfor svak. For å begrense den globale oppvarmingen til to grader har FNs klimapanel sagt at det er nødvendig å kutte opp mot 40% i perioden 1990-2020. Klimaforliket legger opp til å kutte 12-16% i forhold til 1990-nivå. Det er ikke engang i nærheten av hva FN mener er nødvendig for å hindre alvorlige klimaendringer. Gjør alle rike land som Norge, styrer verden mot en global oppvarming på flere grader.

Norge har alle forutsetninger for å gå foran som et godt eksempel. Da er vi nødt til å gjennomføre tiltak som monner for verdens klima. Olje- og gassektoren er den mest forurensende sektoren og står for en fjerdedel av de totale norske CO2-utslippene. Den enkleste måten å kutte utslipp raskt på er å trappe ned utvinningstempoet av olje på norsk sokkel, og si nei til å åpne nye felt i Nordsjøen og Barentshavet for leting og utvinning. Parallellt med dette må regjeringen legge fram en plan for hvordan Norge kan skape nye, grønne arbeidsplasser.