Kafé på fergene er en miljøsak!

Det har i det siste kommet fram problemer vi vil få med de nye fergene på Rv91. Mulige problemer med på og avkjøring, manglende informasjon om universell utforming, dårligere trivsel for de reisende og tap av en unik opplevelse for turister, er alle god argumenter for å beholde den type ferge vi har i dag.
I tillegg har saken også et klimaperspektiv.

Hvis kafeene forsvinner frykter jeg at mange av bilene som tar begge fergene vil kjøre rundt E6 og E8 i stedet. Tidsmessig går det ut på det samme, men det er 11 mil lengre kjørevei. I det perspektivet er fergene et miljøvennlig alternativ. I framtida blir det forhåpentligvis også snakk om ferger som går på elektrisitet eller metan fra avfall. I miljøsammenheng må det satses på kollektivtrafikken. Derfor er det viktig at fergene gjøres så attraktive som mulig for publikum. Med et dårligere tilbud risikerer man på sikt at fergene mister mye av sitt driftsgrunnlag.

Fergerederiet Tide Sjø sa til Nordlys 24. mars at de er åpen for alle forslag, men at det kan bli snakk om kompensasjoner om kravene blir endret. Fylkesråd for samferdsel, Kari Anne Oppsal (Ap), sa i samme avis at hun ser ingen grunn til å forhandle om en bedre ferge. «Det er hele tiden snakk om penger». Jeg mener dette er en utrolig passiv holdning. Alle reaksjonene som har kommet, inkludert miljøperspektivet, skulle være en meget god grunn til å forhandle. Fylkeskommunen må i det minste finne ut hva slags kompensasjoner det er snakk om og ikke bare avfeie det uten videre. Uttalelsen fra fylkesråden viser liten forståelse for de 500.000 passasjerene som blir fraktet med ferge langs Rv91 hvert år.

Innlegget var på trykk i Nordlys og Fremtid i Nord 29.03.11

Tor Mikalsen
talsperson
MDG Troms