Høringssvar til nytt arbeidsprogram

Rundt 25 medlemmer i fylkeslaget i Troms var samlet i Tromsø i oktober for å utforme et høringssvar på det nye arbeidsprogrammet til Miljøpartiet De Grønne.

november 22, 2016

Miljøpartiet De Grønne vil i tiden fram mot landsmøtet utarbeide et nytt arbeidsprogram for stortingsperioden 2017-2021. Før programmet blir vedtatt på landsmøtet i mai 2017, er lokal- og fylkeslagene invitert til en omfattende høringsrunde i løpet av høsten og vinteren 2016/2017.

Her kan du lese høringssvarene fra Troms. Vi rakk dessverre ikke å gi høringssvar på hele programmet, men mange viktige tema er belyst.

Barnevern

Boligpolitikk

Dyrevelferd

Fiskeri og havbruk

Grønn økonomi

Samepolitikk

Samferdsel

Språklig mangfold

Selvforsynte lokalsamfunn

Ruspolitikk

 

Utkastet til arbeidsprogram kan leses her.