Nordlys 22.08: Han vil innføre «vegetardagen» og gjøre det dyrere å reise til Syden

Askild GjerstadNå kan superstudenten Askild Gjerstad (MDG) havne på Stortinget.

Det blåser en grønn vind over landet. Miljøpartiet de Grønne ligger an til et brakvalg ut fra meningsmålene, og har på det meste vært inne med ni mandater på Stortinget.

I Troms heter toppkandidaten Askild Gjerstad. Et stortingsmandat er ikke utenkelig: Partiet hans oppnår 4,5 prosent oppslutning i Troms på Nordlys’ siste meningsmåling – en økning på 0,9 prosent fra forrige uke.

– Det er en uvant og artig situasjon. Da jeg sa ja til å bli førstekandidat i Troms i januar, hadde jeg aldri drømt om at det var en sjanse for å være inne på Stortinget. Nå har vi en reell mulighet til å komme inn med mellom seks og ti mandater, sier Gjerstad.

Satse på havvind

Miljøpartiet de Grønne ønsker en miljørevolusjon som vil innebære store og raske omveltninger i Norge.

I Nord-Norge vil partiet blant annet bygge Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø. Til gjengjeld skal alle utbygginger av riksveiene stoppes.

Partiet og Gjerstads hjertesak er likevel å fase ut all oljeaktivitet i Norge i løpet av 20 år. Gjerstad mener Nord-Norges fremtid ligger innen havvind – ikke olje.

– Hvis man skal innfri FNs togradersmål i global oppvarming, må omstillingen fra oljeøkonomien skje nå. Hvis ikke, vil vi på et tidspunkt likevel måtte omstille hele vår økonomi på kort tid. Det vil bli veldig, veldig tøft om vi ikke starter nå, sier Gjerstad.

Løsningen er å satse på fornybar energi. Partiet ønsker å skape 100.000 fornybare arbeidsplasser i Norge.

– Vi ønsker å fase inn havvind. Havvind har en enormt potensiale, men er foreløpig veldig dyrt. Det kan bli et nytt, norsk industrieventyr. Like mange arbeidsplasser som i dag tilfaller oljeindustrien her i nord, vil bli erstattet av fornybare arbeidsplasser, sier Gjerstad.

Han henter støtte fra Tyskland, der to millioner fornybare arbeidsplasser er skapt gjennom programmet «Die Energiewende» de siste ti årene.

– Relativt sett tilsvarer det 100.000 arbeidsplasser i Norge.

«Syden-avgift»

Men det holder ikke bare å utvikle grønne arbeidsplasser. Nordmenn må ifølge Miljøpartiet De Grønne også legge om livsstilen.

– De aller fleste i Norge har god nok materiell velstand i dag. Alt ligger til rette for at vi skal bli et land som sier at forbruket nå er høyt nok. Veldig mange av utfordringene våre i hverdagen knytter seg mer til tid. Derfor ønsker vi at folk heller skal kunne ta ut mer fritid enn lønn i lønnsforhandlinger, sier Gjerstad.

Partiet har i partiprogrammet lagt inn en «Syden-avgift» på 600 kroner per flysete til utlandet.

– Vi kan ikke fortsette å fly like mye som i dag. Det må avgiftsbelegges sterkere. Det er ingen poltiikere som våger å snakke om dette, men sånn er det.

– Du vil stoppe sydenferien?

– Ikke stoppe helt. Men kanskje må vi ha litt færre storbyferier og storbyturer. Vi må i alle fall betale litt mer for dem, sier Gjerstad.

I det grønne samfunnet må vi også spise mindre kjøtt.

– Det er et av de viktigste miljøvalgene man som privatperson kan gjøre. Vi har flere tiltak for å få til dette. Som et eksempel skal alle offentlige institusjoner tilby mer vegetarmat enn i dag, og kun vegetarmat én dag i uka, sier han.

– Veksten må stoppe

– Politikken deres kommer til å gi staten lavere inntekter enn i dag. Disse inntektene finansierer velferdsstaten, som om noen år kommer under press på grunn av eldrebølgen. Må vi bygge ned velferdsstaten for å være bærekraftig?

– Velferdsstaten skal ikke bygges ned. Det trengs ikke. Vi har oljefondet, der inntektene vil være like høye på kort sikt. De pengene er nok til å omstille oss til fornybarsamfunnet, sier Gjerstad.

Han dobbelsjekker for sikkerhets skyld partiprogrammet før han snakker videre:

– Norge vil bli mer konkurransedyktige på andre næringer i fastlandsindustrien hvis vi faser ut oljen. Vi skal også gjøre skattesystemet mer progressivt, ved å øke skattleggingen av de store inntektene og formuene. Det vil gi større inntekter til statsbudsjettet, som gjør at det ikke er aktuelt å legge ned velferdsstaten, mener Gjerstad.

DETTE MENER EKSPERTENE: – Ikke umulig å erstatte oljenæringa

Usikker om dyrevelferd

Det er ikke alle deler av partiprogrammet han forsvarer like godt.

– Er du klar for å forby all fangst av hval og sel?

– Ehh…

Det blir stille i et halvt minutt.

– Det har vært stor uenighet om dette. Men ja, jeg er for å forby den kommersielle hval- og selfangsten. Ti prosent av alle hvaler dør en lang og pinefull død. Dermed har vi sagt nei til all hvalfangst. Men hvis vi kommer i en situasjon der torskebestanden blir kraftig redusert, må vi selvsagt revurdere vårt standpunkt.

– Hvordan skal fangst- og avlivningsmetoder ta hensyn til at fisk kan kjenne smerte?

– Det vet jeg faktisk ikke. Jeg kan ringe noen som vet svaret på det, men jeg vet det ikke selv.

– Dere vil også redusere bruk av veisalting, ved å strø mer med sand?

– Det gjelder nok først og fremst i sør. Det må selvsagt være et premiss at vi gjør det der det fungerer.

– Hvorfor skal ikke kvinner få barnetrygd for mer enn to barn?

– Vi ønsker å moderat stimulere til at ikke folkeveksten blir for stor. I programmet heter det også at adopsjon skal gi barnetrygd uansett hvor mange barn man adopterer, sier?Gjerstad.

Han blir for øvrig en av Stortingets best utdannede representanter hvis han kommer inn. 37-åringen har lektorutdanning med fire skolefag, en mastergrad i sosiologi og videreutdanning innen barnevern og sosialpolitikk.

– Jeg har studert i ti år, og har vel 600 studiepoeng. Jeg er kanskje litt beryktet for det, opplyser 37-åringen med et smil.

Den originale artikkelen i Nordlys finner du her