God plass i det grønne

Harstad Tidende retter på lederplass kritikk mot Miljøpartiet De Grønne den 31. juli. De Grønne tar ikke innover seg de politiske realitetene, og risikerer å vippe de andre småpartiene under sperregrensa ved høstens valg, skriver avisen.

De Grønne er et nytt parti i norsk sammenheng, men i Europa har grønne partier vokst seg store. I Sverige er Miljöpartiet de Gröna det tredje største partiet i Riksdagen, og i Tyskland kan Die Grünen komme i regjeringsposisjon sammen med Sosialdemokratene – for andre gang i sin historie. Den grønne bevegelsens framgang i Europa og internasjonalt er et svar på at de etablerte partiene ikke har tatt tilstrekkelig innover seg utfordringene som klima- og miljøproblemene medfører. Det bør ikke overraske noen at denne bølgen også har nådd Norge – selv om den kommer noe senere enn i andre land.

 

Harstad Tidende mener vår invitasjon til samarbeid med de andre partiene som er opptatt av miljø er dødfødt, fordi det uansett vil bli et valg mellom Jens og Erna. Vi er uenige. Dersom Venstre, Krf, SV og MDG hadde gått sammen om å gjøre stortingsvalget til et miljøvalg, ville det ha tvunget Høyre og Ap til å forsvare hvorfor de vil fortsette sin uansvarlige klimapolitikk, og miljø og klima ville stått sentralt i partilederdebatter og regjeringsforhandlinger. I stedet vil valgkampen handle om den minimale forskjellen mellom Ap og Høyres skole-, helse- og skattepolitikk, mens miljø vil havne i bakgrunnen.

 

Lederen hevder at De Grønne vil kunne ødelegge for andre småpartier, og dermed gjøre miljøsaken en bjørnetjeneste. Det er riktig at en del av våre velgere og medlemmer tidligere har stemt SV og Venstre, fordi de ikke mener disse partiene har prioritert miljø høyt nok. Vi ser imidlertid at MDG henter velgere fra alle partier, også fra Ap og Høyre – og mobiliserer mange sofavelgere som ikke tidligere har engasjert seg i politikk. Vi er også overbevist om at alle partier som er opptatt av miljø vil tjene på at denne saken kommer høyere opp på den politiske dagsorden. Problemet er ikke at vi får et nytt, grønt parti som setter miljøsaken først, men at de store partiene på Stortinget prioriterer den så lavt.

 

Ifølge Harstad Tidende mangler De Grønne en helhetlig politikk og framstår som et ensaksparti. Det er ikke riktig. På landsmøtet vårt i april vedtok vi et politisk program på 70 sider som dekker alle samfunnsområder. I motsetning til andre partier ser vi ikke på miljø som en enkeltsak, men som grunnlaget for all politikk. Den internasjonale grønne bevegelsen ser miljø, økonomi og rettferdig fordeling i sammenheng. Derfor trenger vi et grønt parti på Stortinget etter valget.

 

Askild Gjerstad, 1.kandidat til stortingsvalget for MDG i Troms