Gjør 6. februar til offentlig høytidsdag

sameflagg95wOnsdag 6. februar feirer samene i Norge sin offentlige høytidsdag. Miljøpartiet De Grønne vil gjøre dagen til offentlig fridag.

Miljøpartiet De Grønne sin toppkandidat til stortingsvalget i september, Askild Gjerstad, foreslår å gjøre samenes nasjonaldag 6. februar til en offentlig fridag i Norge.

– Kong Harald sa i en tale til sametinget i 2009 at «Staten Norge er etablert på territoriet til to folk.» Derfor er det naturlig at vi gjør nasjonaldagene til begge disse folkene til offentlige høytidsdager. Det er ingen grunn til at bare 17. mai skal være offentlig fridag, og ikke 6. februar, sier Gjerstad i en kommentar.

Gjerstad mener at en ekstra fridag også vil gi en miljøgevinst for det norske samfunnet : – Når vi skal utvikle et mer bærekraftig samfunn må vi gi folk mer fri i stedet for mer lønn. Miljøpartiet De Grønne ønsker å prioritere mer fritid for norske arbeidstagere istedet for økt forbruk. En ekstra fridag vil derfor gi en dobbel gevinst, både en anerkjennelse av den samiske befolkningen og et mer bærekraftig samfunn.

Miljøpartiet de Grønne fremmer nå forslaget i et brev til Fornyingsdepartementet og til Sametinget. – Det er også et poeng at den samiske befolkningen er spredt over fire land, sier Gjerstad. – Vi vil derfor henvende oss til våre søsterpartier og be de fremme samme forslag i sine land.

…………………………….

Saken kom på Nordnytt radio, Askild Gjerstad var med i en debatt i Nordaførr den og ble publisert på nettsidene til NRK Nordnytt