Fylkesvalgprogram 2011 – 2015

 

Her er en lenke Miljøpartiet De Grønnes program til fylkestingsvalget i Troms i PDF-versjon.

MDG Troms – Valgprogram 2011

En del av innledningen fikk vi ikke plass til i flyeren, men legger det ut her:

«De Grønne tar med seg elementer både fra liberalisme og sosialisme. Vi mener at regulering gjennom et marked bare bør skje innenfor virksomheter hvor dette er forenlig med formålet til virksomheten.

Markedsregulering er et godt prinsipp, men det forutsetter at det som reguleres lar seg definere som en vare. I mange tilfelle kan det å definere noe som en vare ødelegge selve meningen med et produkt eller en virksomhet.

Det er for eksempel vanskelig, hvis ikke umulig å definere ‘omsorg’ på en slik måte at dette lar seg rasjonelt selges og etterspørres som enheter på et marked. Å la markedet definere verdien av kjærlighet, vann, luft og en fri natur reiser tilsvarende problemstillinger og indikerer til syvende og sist en grense for hva vi kan bruke markedsregulering til.»