Fylkespolitikernes lønninger

I et førsteside-oppslag i Nordlys 24. mai kunne vi lese om fylkes-politikernes høye lønninger. I tillegg til hvor mye fylkespolitikerne tjener, kan man spørre hva fylkespolitikerne gjør for pengene? Bortsett fra fulltidspolitikerne i fylkesrådet, synes jeg dagens fylkespolitikere er veldig lite synlige i media. Ut fra dette er det vanskelig å si hva de driver med.

Det er symtomatisk at man selv i Nord-Troms får vite mer om hva som skjer i kommunestyret i Tromsø, enn om hva som skjer i fylkestinget i Troms. Jeg har også et inntrykk av at ganske mange egentlig ikke vet hva som er fylkeskommunens oppgaver. Kanskje ikke så rart da at noen vil fjerne hele fylkeskommunen?

I Nordlys-artikkelen kom det fram at Line Miriam Sandberg (FrP), får 595.000 kr i året, ettersom hun er både gruppeleder og komitèleder. Når Nordlys spurte henne hvor mye tid hun bruker på politikk i uka, ble hun provosert. Hun mente at det var et teit spørsmål fordi det viser at man ikke vet hva en politiker gjør. Men det er et godt spørsmål, Sandberg. Hva gjør du og de andre fylkestingspolitikerne?

Både Sandberg og andre fylkespolitikere sa til Nordlys at politisk arbeid er et offer for å ivareta samfunnets interesser. Jeg har imidlertid ennå ikke hørt om at det er vanskelig å rekruttere folk til fylkestinget. Det skulle dermed ikke være noen grunn til at enkeltpersoner må «ofre seg». Politikere er tvert i mot priviligerte som kan jobbe med noe man brenner for. Man får til dels godt betalt av fellesskapets penger. Da synes jeg man bør tåle å bli spurt om hvor mye man jobber og hva man gjør.

Jeg mener at fylkespolitikerne har et ansvar for å få de politiske debattene formidlet ut til folk. Hvis de ikke klarer det, kan folk heller ikke komme med innspill. Det hele er et spørsmål om å få demokratiet til fungere best mulig. Fylkeskommunen forvalter tross alt over 2 milliarder kroner i året.

De representantene på fylkestinget som tjener minst, får betalt 117.000 kr for 30 møtedager i året. Fylkestinget har møter i kun ti dager i året, og man må i tillegg bruke tid til forberedelser. Dette skulle likevel bety at alle representanter har tid (og penger) til overs for å kommunisere med velgerne.

Mitt inntrykk så langt er at det er et misforhold her. Saksbunkene til fylkestingsmøtene er veldig store. Det skulle tilsi at de trenger en grundig behandling. Likevel bruker fylkespolitikerne relativt lite tid på å debattere og vedta de ulike sakene. Det kan bety at politikerne i realiteten bruker mindre tid enn forutsatt på å sette seg inn i sakene. Det kan også bety at de fleste fylkespolitikerne ikke har noen reell makt. Men det er fylkespolitikernes eget ansvar dersom de selv har overlatt makta til fylkesrådet.

Å drive politikk betyr ikke først og fremst å sitte å stemme. Det betyr at man engasjerer seg aktivt ved at man foreslår nye og bedre løsninger ut fra sitt eget politiske ståsted. Det betyr også at man formidler debattene og henter innspill fra velgerne. En slik politikk er en god lønn verdig. Slik situasjonen er i dag, kan det se ut som fylkespolitikerne er grundig overbetalt.

Av Tor Mikalsen
1.kandidat til Fylkestinget
Miljøpartiet De Grønne i Troms

Trykket i Nordlys 27. mai