Fire lister i Nord-Troms

Nord-Troms-page-001

Miljøpartiet De Grønne har fått mye oppmerksomhet for å stille mange lister i Nord-Troms den siste tiden. Lørdag 21.mars prydet partiveteran Tor Mikalsen forsiden på Fremtid i Nord (se faksimile), og avisen brukte to helsider på oppstarten av lokallag i fire kommuner i Nord-Troms. Oppslaget kan også leses på nett. Fremtid i Nord skrev også en positiv lederartikkel om De Grønne i samme avis.

I Storfjord står hele 14 personer på listen til Miljøpartiet De Grønne, og det lokale nettstedet «i Storfjord» har dekt oppstarten i to oppslag: http://www.istorfjord.com/satser-paa-groent-alternativ.5718413-171348.html  Listen kan en se her.

Også oppstarten av lokallag i Nordreisa og Lyngen har fått oppslag i Fremtid i Nord, og avisa fokuserer på at det er nye krefter som nå engasjerer seg i grønn lokallagspolitikk i Nordreisa: http://www.framtidinord.no/nyheter/article10791639.ece Fjellfører Mikal Nerberg topper listen i Lyngen: http://www.framtidinord.no/nyheter/article10792563.ece

Tilsammen har åtte lokallag i De Grønne Troms levert lister til kommunevalget. Disse åtte er: Storfjord, Lyngen, Nordreisa, Kåfjord, Balsfjord, Tromsø, Harstad og Skånland. Fylkesleder Askild Gjerstad mener at sjansene bør være gode for at det blir god grønn representantasjon i kommunestyrer i  Troms etter kommunevalget i høst.

– Med bakgrunn i oppslutningen De Grønne fikk ved stortingsvalget i 2013, mener vi at det er sannsynlig at vi får inn kommunestyrerepsentanter i et flertall av de åtte kommunene hvor vi stiller til valg. Med så mange dyktige og lokalt kjente folk som vårt ansikt utad i kommunepolitikken, er vi sikre på at enda flere vil stemme grønt i disse kommunene enn de som gjorde det i 2013, sier Gjerstad i en kommentar.