Eirin Annamo


2. kandidat til fylkestingsvalget
Eirin (f.  1963) bor i Tromsø. Hun har hovedfag i sosialantropologi og master i fred og konflikttransformasjon. Er opptatt av å forbinde ny filosofisk tenkning med livspraksis og naturforståelse. Jobber for tiden i NVE med det nye flomdirektivet.
E-post: eannamo(a)yahoo.no

Tlf: 97 61 35 82