Fotocredit: Liisa Leesment

DNT: De Grønne best på frilutsliv

Miljøpartiet De Grønne går inn for å begrense motorferdsel og kommer best ut i DNTs kåring av partienes friluftslivspolitikk. FrP kommer dårligst ut, med terningkast to.

august 16, 2017

Den Norske Turistforening har gått gjennom programmene til de forskjellige partiene og kårer De Grønne til vinner. Partiet går blant annet inn for å grunnlovsfeste allemannsretten, begrense motorferdsel og innføre en nærnaturlov.

– Det er svært gledelig at DNT legger merke til politikken vår, sier Mikal Nerberg, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Troms. – Her i fylket har De Grønne blant annet jobbet hardt mot etablering av flere skuterløyper og vært initiativtaker til lokale reguleringer av ferdsel med vannskuter. Nerberg mener utviklingen de siste årene både truer friluftslivet og spenner bein på mulighetene for utvikling av et naturbasert, bærekraftig reiseliv.

- Det er ingen tvil om at vi trenger politikere som ser konsekvensene av alle disse faktorene

– I Troms er friluftsinteressene truet fra mange hold, både på grunn av motorisert ferdsel, men også på grunn utbygging og stadig flere inngrep i naturen, understreker Nerberg. Selv er han fjellfører i Lyngen og kjenner presset på naturen til daglig. – Det er ingen tvil om at vi trenger politikere som ser konsekvensene av alle disse faktorene.

I DNTs kåring kommer FrP dårligst ut. Dette overrasker ikke førstekandidaten.
– Regjeringen, og spesielt FrP står for en systematisk nedbygging av norsk natur. Frislipp av snøskuter og vannskuter er bare noen eksempler vi kjenner konsekvensene av allerede, understreker Nerberg.

FrP truer friluftslivet med frislipp av snø- og vannskuter (skjemdump NRK)

Han mener svært få partier tar friluftsliv på alvor og viser til forslaget fra AP i Tromsø om å bygge i Tromsømarka. - Vi vil innføre en nærnaturlov for å gi varig vern til områder for friluftsliv og naturopplevelser der folk bor.

I testen fikk FrP terningkast to, mens De Grønne og SV fikk seks. DNT mener likevel MDG er best og begrunner det med at partiet «ser friluftsliv i sammenheng med mange andre saksområder».

De Grønne vil

 • Grunnlovsfeste allemannsretten og verne om prinsippet om at ferdsel i utmark skal være gratis.
 • Innføre en nærnaturlov for varig å verne områder for friluftsliv og naturopplevelser der folk bor.
 • Endre reglene for motorferdsel i utmark til kun å tillate nytteformål, slik at hensyn til plante-, dyre-, og friluftslivet settes først.
 • Stramme inn praktiseringen av strandsonevernet og sikre allemannsretten i strandsonene.
 • Lage og gjennomføre en handlingsplan for bærekraftig turisme i Norge i samarbeid med natur- og friluftsorganisasjoner, reiselivsnæringen, kommuner, lokale matprodusenter og lokale kulturinstitusjoner, lag og foreninger.
 • Legge til rette for et mangfold av rimelige idretts- og fritidstilbud for barn og unge.
 • Gi kultur- og friluftstiltak en større andel av spillemidlene fra Norsk Tipping.
 • Øke støtten til organisasjoner og kommuner som driver med dele- og utlånsordninger av hytter, frilufts- og idrettsutstyr.
 • Legge til rette for økt bruk av naturen ioffentlige institusjoner som skoler og omsorgssentre, ved å gjøre uteområder egnet for aktivitet og naturopplevelser.
 • Utvide aldersgrensen for gratis innlandsfiske til 18 år.
 • Styrke barn og unges kunnskap om natur og friluftsliv ved å øke bevilgningen til Den naturlige skolesekken og forsterke ute- og friluftslivsundervisningen i skolen.