Fotocredit: Birgitte Sterud

De Grønne vil regulere oppdrettsindustrien strengere

Landsstyret i Miljøpartiet De Grønne vedtok søndag 3.juni en resolusjon om å skjerpe vilkårene for å få drive fiskeoppdrett betraktelig.

juni 3, 2018

Et samlet landsstyre mener at dagens system, også kjent som trafikklyssystemet, må vrakes i sin nåværende form. Representantene fra Troms, Barbara Vögele og Mikal Nerberg er godt fornøyde med møtet i sommervarmen. – Det var bred enighet om at kravene til oppdrettsindustrien er alt for slappe, forteller Barbara. Partiet har i flere år etterlyst skjerpede vilkår, og har blant annet programfestet krav om lukkede anlegg for å gi nye konsesjoner.

- Tiden er moden for en ekte miljøreform i oppdrettsnæringen som tar vare på både oppdrettsfisk, villfisk, kystfiskere og naturen!

«MDG vil regulere oppdrettsindustrien strengere

Norsk  kystnatur,  fiskere og lokalsamfunn  påføres i dag store miljøproblemer  som følge av lakselus, forurensing og  rømt fisk fra oppdrettsindustrien. MDG krever  derfor en strengere regulering av næringen.

Partiet  mener at dagens system, også kjent som trafikklyssystemet, må  vrakes i sin nåværende form. Denne reguleringsmekanismen tillater  inntil 30 % dødelighet på villfisk som følge av lakselus før oppdretterne  må redusere antall oppdrettsfisk i merdene. Dette er i prinsippet en aksept  for gradvis utrydding av ville arter og bryter med bærekraftprinsippet.

Det må  komme på plass et kontrollsystem som tar hensyn til alle de lokale miljø- og dyrevelferd  problemene som følger av dagens oppdrettsnæring. Dette inkluderer rømninger, utslipp av biologisk  avfall, kobber og avisningskjemikalier samt dødelighet for oppdrettsfisk i merdene.

Rømt oppdrettsfisk  har store konsekvenser for villaksen. Mørketallene for rømning må avdekkes, og all rømning fra oppdrettslokaliteter  må opphøre. Skal det være mulig å oppnå dette må all oppdrettslaks merkes så rømt fisk kan spores tilbake til produsent.

Avføring,  avlusningskjemikalier og fôr-rester kan ikke lenger dumpes rett i havet. Dette må i størst mulig grad samles opp, renses, og om mulig  gjenbrukes. Det må også gjelde anlegg som legges til havs. Bruk av giftig kobberimpregnering i oppdrettsanleggene som ødelegger de omliggende  marine økosystemene må totalforbys raskt.

MDG mener dyrevelferden i oppdrettsnæringen er uakseptabel. Veterinærinstituttets fiskehelserapport for 2017  viser et «svinn» på 53 millioner laks, hovedsakelig som følge av skade og sykdom, herunder kjemikaliebruk og lakselus. Det utgjør 13 prosent av  all registrert laks i merdene. MDG mener et nytt oppdrettsregime må innføre dyrevelferd som kriterium for hvor stor produksjon som skal aksepteres.

Tiden  er moden for en ekte miljøreform i oppdrettsnæringen som tar vare på både oppdrettsfisk, villfisk, kystfiskere og naturen!»