De grønne vil sikre sykestuer

Tirsdag 16.juni skal Stortinget avgjøre fremtiden til sykestuene i Nord- Troms. Miljøpartiet De Grønne i i Troms ønsker at driften av sykestuene skal fortsette, og har levert følgende begrunnelse til stortingsgruppen i MDG for videre drift:

«Ordningen med sykestuer er både effektiv og trygghetsskapende for befolkningen i Nord-Troms. Det er 320 kilometer fra Kvænangen til Tromsø. Det er det beste for både befolkningen og samfunnsøkonomien at en slipper å transportere pasiente

juni 16, 2015

Tirsdag 16.juni skal Stortinget avgjøre fremtiden til sykestuene i Nord- Troms. Miljøpartiet De Grønne i i Troms ønsker at driften av sykestuene skal fortsette, og har levert følgende begrunnelse til stortingsgruppen i MDG for videre drift:

«Ordningen med sykestuer er både effektiv og trygghetsskapende for befolkningen i Nord-Troms. Det er 320 kilometer fra Kvænangen til Tromsø. Det er det beste for både befolkningen og samfunnsøkonomien at en slipper å transportere pasientene så lange avstander, og heller bruker kompetanse lokalt og telemedisin slik det blir gjort i dag. Ordningen vil koste staten lite i forhold til den gevinsten samfunnet får ved å slippe de menneskelige og samfunns-økonomiske kostnadene det er å frakte pasienter over så lange distanser som det her er snakk om.»

Les om SV sitt representantforslag i Stortinget her. Tusen takk til SV for å ha stilt dette forslaget i Stortinget!