De Grønne på jordas dag

holt  samling  barbara

Rundt 30 medlemmer i Miljøpartiet De Grønne Troms var i helgen samlet til skoleringssamling på Kongsbakken videregående skole i Tromsø. Deltakere fra store deler av fylket ble skolert i alt fra grønn ideologi og lokaldemokrati til debatt- og taleteknikk. Totalt var seks av de åtte lokallagene i fylket representert på samlingen.

Alle deltakerne var med på «Jordas dag» på Holt. Forsøksgården på Holt, som er den største gården i drift i Tromsø kommune og det største grøntarealet på Tromsøya, er nå foreslått omregulert til boligformål av flere partier i Tromsø kommunestyre.

1.kandidat på valglisten til kommunestyret i Tromsø, Barbara Vögele (bilde), holdt appell for fremtidig landbruks- og forskningsaktivitet på Holt. Vögele fokuserte blant annet på den uvurderlige verdien det er å ha gårdsdrift som er tilgjengelig for folk i et byområde som Tromsø.

– Holt har ikke bare en enorm betydning for regionen, men også lokalt for Tromsø by.
Det er en av de få plassene i nærheten av byen der barn kan komme i direkte kontakt med matproduksjon og landbruk. Der barn kan lære og oppleve og der de får en forståelsen av verdien matproduksjon har for oss. Holt er en kilde til hverdagskunnskap som de fleste nordmenn hadde, bare én generasjon tilbake, skriver Vögele.

Appellen er trykt i Nordlys og på iTromsøs nettsider, og den kan i sin helhet leses her.

Foto: Mari-Ann Grønås