Årsmøte og nominasjonsmøte 19. januar

Tid: Lørdag 19. januar kl 15.00
Sted: Skippergata 11,Tromsø (Grønn Hverdags lokaler)

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Innspill til arbeidet mot Stortingsvalget
6. Budsjett
7. Valg av styre, valgkomite og årsmøtedelegater
8. Valg av liste til Stortingsvalget

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen til årets viktigste politiske møte!