Årsmøte – MDG Troms

   

Lørdag 18. februar kl 16.00

Skippergata 11, Tromsø

 

 

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding 
4. Regnskap
5. Virksomhetsplan
6. Budsjett
7. Eventuelle uttalelser
8. Valg

Nasjonal talskvinne i MDG, Hanna E. Marcussen, vil være tilstede på årsmøtet.

Styret per i dag er talsperson Tor Mikalsen, sekretær Karen Lone og kasserer Gunter Scholz . Alle er på valg.

Medlemmer utenfor Tromsø får dekket reiseutgifter ut fra billigste reise med offentlig transport.

For nye medlemmer og andre interesserte vil det kl. 14.00 også være et generelt infomøte om Miljøpartiet De Grønne.