Årsmøtet avholdt

Det var litt få deltakere på årsmøtet. Noe kort frist kan være litt av forklaringen. Troms-laget hadde 13 medlemmer i 2008 og en ganske laber aktivitet. Det henger til dels sammen med at det ikke var et valgår. Når vi kommer inn på Fylkesting og Storting vil vi nok få en jevnt høyere aktivitet.

MDG Troms vil stille liste til Stortingsvalget til høsten. Styret jobber med å finne kandidater. Forslag mottas med takk.

De Grønnes landsmøte holdes i år i Stamsund i Lofoten 6.-8. mars. Det er fortsatt mulig å melde seg som deltaker.

Økonomien i fylkeslaget er god. Årsmøtet ønsket at det lages en form for støttefond som kan gi støtte til gode miljøtiltak.

Årsmøtet bestemte også å få i gang en gruppe for MDG Troms på facebook. Denne er nå opprettet. Her er MDG-Troms på facebook