Årsmøte MDG Troms og Kåfjord 2009

Saksliste

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Virksomhetsplan/Stortingsvalget
5. Budsjett
6. Eventuelle uttalelser
7. Valg

Det vil være overnattingsmulighet på Manndalen sjøbuer om det er behov for det. Dette dekkes av fylkeslaget. Vi vil også servere middag, spesielt for tilreisende. Meld fra om ankomst innen 30.01 kl 16.00 for beregning av mat evt overnatting.

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!

Kontaktperson:
Tor Mikalsen, sekretær Troms MDG
Epost: tor@gronne.no
Tlf: 99 32 67 44