Årsmøte De Grønne i Kåfjord

Miljøpartiet De Grønne i Kåfjord holder årsmøte

Fredag 11.april kl 20.00
På Husflidshuset i Manndalen

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Virksomhetsplan
5. Budsjett
6. Eventuelle uttalelser
7. Valg

Gamle og nye medlemmer ønskes velkommen!

Hilsen
Tor Mikalsen, leder