Årsmøte 2011

Tid:   Lørdag 22. februar kl 16.00
Sted: Skippergata 11, Tromsø (Grønn Hverdags lokaler)

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Fylkestingsvalget 2011
6. Virksomhetsplan
7. Budsjett
8. Eventuelle uttalelser
9. Valg

Styret per i dag er talsperson Tor Mikalsen, sekretær Karen Lone og kasserer Gunter Scholz . Valgtiden er et år og alle er m.a.o. på valg.

Ny lokallagsansvarlig i MDG, Torbjørn Dahl, vil være til stede på årsmøtet.

Medlemmer får dekket reiseutgifter ut fra billigste reise med offentlig Transport.