Ap – et næringsvennlig parti?

Trykket bl.a i Nordlys 09.04.11

På sitt landsmøte i helga ber vi herved Arbeiderpartiet vurdere om kampen for oljeboring i nord, kampen de har ført for å svekke sikkerhet og utslippskrav i Barentshavet, kampen de har ført for å redusere vernesonen for petroleumsvirksomhet langs land innad i regjeringsforhandlingene, egentlig er et utslag av matthet.

Kanskje tenkes det i realiteten mindre på arbeidsplasser, enn det tenkes på hva man må sette i gang med hvis man skulle si nei til noe slikt. Ja, det må jo bli et kjempeslit. Kanskje står vi ikke overfor et «næringsvennlig og realorientert parti», men heller et parti som er for «psykisk utslitt» til å ta tak i nye tider. På et eller annet tidspunkt vet jo selvsagt også Arbeiderpartiet at en nytype tenkning og en ny type næringsvirksomhet må se dagens lys.

Arbeiderpartiet må derfor spørre seg selv om de blir mindre mette og trette med årene eller om de ikke kanskje må legge litt press på seg selv allerede nå for ikke å sovne den dagen det virkelig gjelder. Delegatene bør ta en kikk på seg selv. “Se, hva har vi fått til: et mastodontisk maktkonsolidert månelandings-prosjekt, som puster penger og peser astmatisk”. Et teknologi-prosjekt som ikke engang kan anvendes på kullkraftverk, slik intensjonen bak denne månelandingen en gang var.

Av Svein Anders Noer Lie
Medlem i Miljøpartiet de Grønne, Troms.