Strøm fra de tusen hjem

Tenk om «alle» var strømprodusenter. Det ville være bra for klimaet, for husstandenes økonomi og for lokalt næringsliv. I Tyskland har det offentlige laget et system for finansiering og utbygging av solkraft i private hjem.Denne metoden kan vi overføre til Troms (brukt på vindmøller). Huseiere i Tyskland trenger bare å undertegne på et papir, og dermed har de fått et lån og et ferdig opplegg for å installere solcellepanel på taket. Nedbetalingstid på lånet er 7 år. Etter det vil huseieren få pengene fra strømproduksjonen rett inn på konto.

Solkraft er kanskje ikke det mest aktuelle her nord, men i dag kan man få kjøpt effektive og stillegående vindmøller for fra noen titusen og oppover. Etterhvert som husene våre blir bedre isolert, kan småskala energi dekke store deler av eller hele behovet for elektrisitet i husholdningene. Ordningen kan også brukes av næringslivet.

I tillegg til vindmøller kan mikrokraftverk i bekker levere strøm. De minste mikrokraftverkene er så små at de ikke krever inngrep i naturen slik småkraftverkene gjør. Også solcelleanlegg funke i Nord-Norge i sommerhalvåret. Selv om ikke sola står så høgt har vi veldig mange soltimer her. Miljøpartiet De Grønne mener at fylkeskommunens eierandel i Tromskraft bør brukes aktivt til å utvikle praktiske ordninger og finansieringsordninger for denne type småskala alternativ energi.

Dersom vi virkelig legger til rette for dette, vil det gagne, ikke bare klimaet og egen økonomi, men også næringslivet. Det vil trenges leverandører, installatører og firmaer som kan vedlikeholde anleggene. I tillegg vil slik energiproduksjon være bra for forsyningssikkerheten.

Jeg har snakket med ansatte i Troms kraft om dette. De kunne ikke uttale seg formelt, siden dette ikke er prøvd i praksis, men de mente det ville vært interessant med et pilotprosjekt på dette. Man bruker det eksisterende nettet og det skal være positivt med leverandører i «alle» ender av nettet. Ettersom dette fungerer i Tyskland burde det ikke være noe i veien for å gjennomføre dette i Norge også.

I Norge er vi vant til å tenke svært stort om energiproduksjon, men med dagens teknologi kan tusenvis av småprodusenter være et bedre alternativ. Det er usikkert hvor mye ny kraft vi egentlig trenger framover, men kraftoverskudd kan alltids eksporteres. Uansett vil en omfattende utbygging av småskala kraft gjøre nye store vann– og vindkraftanlegg mindre aktuelle. Dette vil igjen gi mindre naturinngrep, ikke minst fordi man trenger å bygge færre store kraftlinjer. Av hensyn til miljø, husstandenes økonomi og ny næringsvirksomhet bør pilotprosjekter på småskala energi kjøres i gang snarest mulig.

Av Tor Mikalsen
1. kandidat til fylkestinget
Miljøpartiet De Grønne, Troms