kultur for alle

Kultur er et vesentlig element for livskvaliteten i alle samfunn. Samtidig som vi mener at fellesskapet aktivt skal støtte kultur og idrett, skal kulturlivet i seg selv være fritt og uavhengig. Offentlige føringer må ta utgangspunkt i et ønske om å hindre ensretting og å støtte et mangfold av forlag, film, festivaler, nettjenester, radiokanaler osv.

Miljøpartiet De Grønne vil

  • At aktivitet prioriteres framfor kostbare nye anlegg i kultur-og idrettspolitikken
  • Ha sterkere satsing på og støtte til grasrotkulturen innen scenekunst, musikk, håndverk/kunsthåndverk, kunstforeninger og ungdomstiltak
  • At samisk kultur ivaretas bedre, blant annet gjennom et bedre rettighetsgrunnlag, støtte tiltradisjonelle næringer og styrking av de samiske museene
  • Jobbe for at flere kommuner i Troms kommer inn i virkeområdet for samisk språk slik at samisk og norsk språk skal ha reell likestilling
  • Legge til rette for utvikling av kvensk språk og kultur blant annet gjennom å styrke kulturdager og festivaler økonomisk