Våre kandidater

Stortingslista 2017 slik den ble vedtatt på nominasjonsmøtet 10.desember 2016

Askild Gjerstad

12.kandidat

Linda Aarøen Lien

11.kandidat

Svein Anders Noer Lie

10.kandidat

Tone Storås

9.kandidat

Mattis Nyheim

8.kandidat

Terje Traavik

5.kandidat, Leder av Jernbaneutvalget i Tromsø kommune

Jørgen Abel Bjørvik Paulsen

3.kandidat, Leder for Grønn Ungdom Troms, jorgenabp@gmail.com, 97 62 55 40

Aurora Meland Winger

2.kandidat, aurora.meland@mdg.no, 93 05 62 92

Mikal Nerberg

1.kandidat, Styremedlem, mikal@mdg.no, 92 23 98 80