Mikal Nerberg

1.kandidat, Styremedlem

Mikal jobber til daglig i fjellet Lyngenregionen og er internasjonalt sertifisert Tindevegleder. Han har jobbet som fjellfører siden 2002. Ellers har han blant annet arbeidserfaring over flerre år fra helsevesenet (psykiatri og sykehjem). Mikal er opptatt av primærnæringene, ressursforvaltning, natur og næringsutvikling.

Kommunestyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne Lyngen siden 2015. Leder for Klima- og miljøutvalget i Lyngen.

- Vi må ta vare på fjordene, matjorda og økosystemene i nord i solidaritet med fremtidige generasjoner

  • Styremedlem i Miljøpartiet De Grønne Lyngen
  • Styremedlem i Miljøpartiet De Grønne Troms
  • Fagleder Skred i skredgruppa i Troms Røde Kors Hjelpekorps
  • Frivillig redningsmannskap i Tromsø Alpine Redningsgruppe
  • Styremedlem i skiturismenettverket UpNorth