Fotocredit: Jon Terje Eiterå

Tid for grønn politikk

På fylkestinget i Troms er det iøynefallende stort behov for en grønn tenkning på en rekke områder.

september 13, 2015

De Grønne har programfestet at vi vil bruke veiressursene på å vedlikeholde og sikre det eksisterende veinettet i stedet for å øke kapasiteten. Det er få steder der slik politikk er så betimelig som i Troms. Vedtaket som ble gjort i inneværende periode om å bygge Langsundforbindelsen med en totalkostnad på 700 millioner kroner, er uansvarlig både i lys av tilstanden fylkesveiene er i og i lys av den økonomiske situasjonen fylket er i. 

Ikke bare er innbyggerne i Karlsøy kommune splittet i synet på om en slik forbindelse trengs, fylket har også et enormt etterslep på veivedlikehold og veisikring som vil bli ytterligere forverret på grunn av investeringene i Langsundforbindelsen. 

De Grønne ønsker også å gjøre fylket sin innkjøpspolitikk langt mer aktiv enn den er i dag. Som eksempel har den Arktiske Studentsamskipnaden på initiativ fra Grønne Studenter vedtatt at mandagene skal være kjøttfrie i fremtiden. Dette er et viktig miljøtiltak, fordi vi vet at et mer plantebasert kosthold er et av de viktigste miljøvalgene vi kan gjøre som privatpersoner. Fylket bør derfor vedta det samme. 

Skatteparadiser truer skatteinntektene i alle land, og det er en trussel mot velferdsstaten at selskaper registrerer seg der for å betale

mindre skatt. Fylkestinget i Sør-Trøndelag har allerede vedtatt at fylkesrådmannen skal utnytte regelverket maksimalt for å unngå at selskaper som er registrert i skatteparadiser får kontrakter med fylkeskommunen – Troms kan gjøre det samme. 

De Grønne vil at fylkeskommunen lar rettferdig handel, økologisk produksjon, etisk forbruk og arbeid mot skatteparadiser være retningsgivende i innkjøpspolitikken. Dette vil vi gi et sterkt signal til både bedrifter og innbyggerne i Troms om at det er mulig å gjøre en forskjell. 

Fylket bruker store midler på lønn og overnatting i forbindelse med gjennomføring av fylkestingsmøtene. I

De Grønne mener vi at fylkespolitikerne sender ut meget dårlige signaler ved å innføre sparetiltak på en rekke sektorer i fylket, samtidig som lønns- og godtgjørelsessatsene til politikerne står urørt og er markert høyere enn i fylker det er

naturlig å sammenligne oss med. 

Miljøpartiet De Grønne mener vi politikere bør gjøre det eneste rette, nemlig å redusere lønnen og godtgjørelsene til fylkespolitikerne. Vi ønsker også at langt flere møter i utvalg, grupper og komiteer i fylket blir gjennomført som digitale møter der man benytter seg av hjemkommunenes infrastruktur. I trange tider må alle bidra til lavere utgifter, selvsagt også vi som er folkevalgte.

Vi mener at primærnæringene er bærebjelken i nordnorsk næringsliv, og det vil være svært kortsiktig å legge

ned den eneste landbruksutdanningen i fylket (på Gibostad) eller den

største fiskeriutdanningen (på Skjervøy) slik fylkesrådet foreslo høsten 2013. I De Grønne vil vi strekke oss langt for å beholde utdanningstilbudet i fylket slik det er i dag. 

Morgendagens problemer krever kreative, nytenkende og nyskapende arbeidstakere og innbyggere. Dette forutsetter et større mangfold av utdanningsveier, ikke færre muligheter. Vi må gi neste generasjon forutsetningene til å utvikle de verktøyene som trengs for å løse de problemene vi har skapt. Det gjør vi ikke ved legge ned skoler og sentralisere tilbudet. 

14.september blir en historisk dag for Miljøpartiet De Grønne. Da vil fylkestingene og mange, mange kommuner over hele landet bli farget grønne. Den grønne stemmen trengs i den offentlige debatten. 

Din stemme også!

(På trykk i avisen iTromsø 12.september 2015)