fylkeskommunen

august 20, 2015

Økonomien i fylkeskommunen er anstrengt, og fylket har store utfordringer knyttet til sentrale fylkeskommunale oppgaver som drift av videregående skoler, vedlikehold av fylkesveier og finansiering av et anstendig nivå på kollektivtilbudet i fylket. Denne situasjonen blir forverret av at fylkespolitikerne har innført svært generøse økonomiske godtgjørelser for politikere på fylkeskommunalt nivå. Fylkestinget i Troms er som et resultat av dette mye dyrere i drift enn de fleste fylkesting det er naturlig å sammenligne seg med. Miljøpartiet De Grønne ønsker å redusere godtgjørelsene til politikerne, de fylkeskommunale oppgavene må prioriteres foran høye utgifter til lønn og godtgjørelse til fylkespolitikerne. MDG ønsker også at møter i fylkeskommunal regi i større grad kan skje ved bruk av skype eller lignende tjenester. Telefonmøter vil redusere transport- og overnattingskostnader for fylkeskommunen, og dette vil dessuten gi en miljøgevinst.

Miljøpartiet De Grønne vil at alle fylkeskommunale enheter skal være sertifisert som miljøfyrtårn. Det skal føres en grønn innkjøpspolitikk hvor miljømerkede produkter og miljøsertifiserte leverandører velges. Produktene som velges skal også være etiske og fairtrade-sertifisert for å sikrerettferdig handel i fylkeskommunale innkjøp. Skatteparadiser gir spesielt privat næringsliv mulighet til å undra store summer fra beskatning. Denne formen for skattedumping fører til at vanlige arbeidsfolk må betale mer i skatt for velferden, og er en usosial ordning som burde vært forbudt over hele verden. Fylkeskommunen bør derfor støtte det arbeidet som blir gjort for å synliggjøre hvilke selskaper som er involvert i skatteparadiser, og unngå å gi kontrakter til selskap som er involvert i skatteparadis når dette er mulig.

Innføringen av en parlamentarisk styringsmodell har økt kostnadene og svekket den demokratiske åpenheten på fylkestinget i Troms. Endringene i offentlighetsloven våren 2015 gjør at innsynet i det fylkeskommunale arbeidet vil bli enda dårligere med en parlamentarisk styreform i den kommende valgperioden. MDG mener derfor at fylkestinget må gjeninnføre formannskapsmodellen på fylkestinget.

Miljøpartiet De Grønne vil

  • Redusere lønn og godtgjørelser på fylkestinget slik at kostnadsnivået er på linje med fylker det er naturlig å sammenligne seg med
  • Innføre mer utstrakt bruk av telefonmøter i gruppe- og utvalgsmøter på fylkestinget
  • Støtte arbeidet med å synliggjøre hvilke selskaper som er involvert i å unndra skattgjennom skatteparadiser
  • Gjeninnføre formannskapsmodellen på fylkestinget