Fotocredit: Liisa Leesment

Forhåndsstemming

Nå kan du stemme i hvilken som helst kommune frem til og med fredag 8. september. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men husk å ta med legitimasjon.

august 20, 2017

 

Hvor kan du stemme?

Lurer du på hvor valglokalene er? Eller hva som er åpningstiden?

Finn ditt valglokale på valglokaler.no.

Se hvordan du kan endre på stemmesedlene.

- Demokrati er mer enn stemmerett. De Grønne vil derfor styrke lokaldemokratiet, sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner og sørge for åpne og inkluderende demokratiske prosesser.

Det er kommunen som tar imot forhåndsstemmer. Kommunen bestemmer når og hvor det er mulig å forhåndsstemme, og informerer om dette. Kommunen er lovpålagt å imot forhåndsstemmer på helse- og sosialinstitusjoner. Du kan ikke stemme på nytt på valgdagen hvis du har forhåndsstemt. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger.

Du trenger ikke valgkort, men ta med legitimasjon.

Slik vil vi øke den demokratiske deltakelsen:

  • Senke stemmerettsalderen til 16 år,
  • Gi velgerne større påvirkning over hvem som velges inn på Stortinget ved at de kan kumulere stortingskandidater når de stemmer.
  • I større grad benytte folkeavstemninger og innbyggerhøring for at hver borger skal kunne delta i viktige beslutninger.
  • Opprette et åpent tilgjengelig lobbyregister for Stortinget.
  • Arbeide for at folkevalgte organer reflekterer mangfoldet i befolkningen best mulig.
  • Sikre folk med nedsatt funksjonsevne mulighet til å delta i samfunnsliv og demokratiske arenaer.